índex
Col.lectiu Sant Pons 1561
A la lluita
 
 
Els rebujats  moros guapos
 
Capità Angelat i el Rei Moro
 

ORIGENS DEL COL.LECTIU SANT PONÇ 1561

A finals de la dècada dels vuitanta i principis del noranta del passat segle, la festa del simulacres del Firó de Sóller entrà en un període de crisi organitzativa i de participació preocupant. L´any 1993, per primer cop, un grup de participants al bàndol dels pagesos prenen conciència de la importància de fer alguna acció per revitalitzar la festa, i un any després, el maig de 1994, ja es parla seriosament d´organitzar un grup de Pagesos en una mena de confraria o associació.

Però no és fins el Firó del 1995 que es dóna l´impuls definitiu. Aquella edició del simulacre vengué marcada per varis fets, algún d´ell no exempte de pública pol.lèmica. La Regidoria de Cultura de l´Ajuntament de Sóller va adquirir una partida de vestits de moro de les festes de “moros i cristians” d´una localitat de València que aquell any “desfilaren” en el simulacre solleric, desvirtuant parcialment, en certa forma, el caràcter que sempre havia tengut el Firó de Sóller. Curiosament, aquell Firó es produí un espectacular augment de participants en tots els bandols, i fins i tot, un minoritari sector de participants de moros (el “Grup Onze de Maig) es desmarcà de la iniciativa municipal organitzant un saqueig a la Plaça de Sóller com mai s´havia vist. Tot això provocà un debat que aviat havia de donar els seus fruits.

Poc després d´aquell Firó, un bon grup de Pagesos comença a organitzar reunions. Es suma gent jove, altres més veterans que aporten experiància. També s´integren els personatges històrics. Es marquen uns objetius clars que desde un principi eren: Crear sentit de col.lectiu entre els pagesos, intentar millorar en lo possible (DIGNIFICAR) el simulacre, i ajudar en l´organització de la Festa. Es designen responsables i portaveus que aviat assisteixen a les reunions que organitza l´Ajuntament per a preparar el següent Firó, on també hi són representants dels moros i les pageses.

Els anys següents foren de rodatge. Cada any amb una participació en augment, i amb introducció de petites coses que van millorant la Festa. L´any 1997 es parla per primer cop de legalitzar el Col.lectiu de Pagesos, que aleshores ja compte amb molts de simpatitzants. L´any 1998 apareixen els Bandolers. L´any 1999 nasqué oficialment la denominació “COL.LECTIU SANT PONÇ 1561” legalment constituïda en associació amb els corresponents Estatus. És elegit com a primer President i soci Nº 1, Bernat Reynés Tries.

Finalment, i com a colofó d´aquesta primera etapa, aquell 1999 el Col.lectiu s´integra a la “COORDINADORA FESTA 11 DE MAIG” integrada pels Moros, Pageses, Pagesos i Bandolers i els representants de l´Ajuntament de Sóller que desde aleshores és l´encarregada oficial d´organitzar el Firó, consensuar els acords que afecten a tots els participants i vetllar que el simulacre transcorri amb normalitat. Definitivament començava una nova època per la festa més representativa i estimada pels sollerics.

Texte den Toni Celia Sastre

•  El Firó de Sóller l´any 2005 va arribar als 150 anys de celebració un període de temps on la seva forma i la seva popularitat no sempre han estat a l´altura dels darrers cinc o sis anys de celebració on ha guanyat una notorietat i participació ciutadana mai vista, ha passat èpoques on per a la seva supervivència es tenia que recórrer als mariners de la base naval del Port de Sóller per a que representessin als moros i pagesos dels fets commemorats. Èpoques en que es representaven els fets de forma poc digne, més aviat donant-li un caràcter humorístic. Per ventura sols al Firó de l´any 1961 on es celebraven els 400 anys dels fets, se li va donar una rellevància i dignitat apropiades.

Les noves tecnologies possibiliten la comunicació global, des de qualsevol punt del planeta es pot tenir informació del que passa a un punt concret de la Terra. Les fronteres han desaparegut. És per això que el Col·lectiu Sant Ponç 1561 ha volgut posar a l´ abast de qualsevol persona tota la informació sobre la seva associació i sobre qualsevol fet que afecti a la Festa del Firó de Sóller i quin millor mitjà que la xarxa de xarxes, la coneguda internet, per això s´han posats tots els mitjans i esforços necessaris per a poder desenvolupar la present plana web.

FIRÓ l´orgull de ser Solleric, Texta publicat al setmanari Sóller l´any 2005

FIRÓ qualque cosa més, Texta publicat al setmanari Sóller l´any 2006

 

Plana web patrocinada per Sóllernet.com
Comunitat Firo al Facebook
© XescRei Webmaster