índex
Col.lectiu Sant Pons 1561

Fotoposter

No tothom està en disposició d´oferir el seu temps o el seu treball per a organitzar o millorar el Firó, però sí voldria ajudar d´alguna manera i és per això que des de l´any 2003 El col.lectiu Sant Ponç al mateix temps que posa a la venda la camiseta del Firó, edita una Foto-Poster amb un preu de 60 € i el posa a disposició dels col.laboradors.


Són editades per en Genaro Sosa i impreses per Impremta Calatayud de forma desinteressada.
Són numerades i signades pel president del col.lectiu Sant Ponç i finalment enmarcades.

poster 2002 03 04 05
2002 2003 2004 2005
06
07
08
09
2006
2007
2008
2009
10
poster11
poster 2012
 
2010
2011
2012
 

 

Si n´estàs interessat en ternir-ne alguna d´elles o totes o la d´enguany pots contactar amb noltros indicant quina/es vols...aquí

 

Plana web patrocinada per Sóllernet.com
Comunitat Firo al Facebook
© XescRei Webmaster