índex
Col.lectiu Sant Pons 1561
Una fona preparada pel Firó
 
 
Fona Balear
 

Foners

Un poc d'historia

No tenim constanscia de que el dia 11 de maig de 1561 s'empleassin les fones com a armes contra els turcs, però es possible.

La nostra historia mos ha fet sebre, que la fona, ha estat un arma ben distingida des de temps immemorials, i els foners balears utilitzats com a mercenaris, uns dels mes temuts per molts d'exercits. Els nostres foners, atacaven als invasors amb codols de sa mida de dos punys, i a una distancia molt considerable. Es per aixo que tenien uns braços ben forts.

Els foners esperen el desembarc

Amb aquestes dades es ben bo de veure, que, an aquell temps que no hi havia canons ni escopetes, ni altres armes de foc, aquets homos eren molt valorats. Val a dir que amb una “fonada” podien destrossar es cap d'un homo, i preparar sa fona molt aviat per tornar a tirar.

Tambe es sabut, que els foners rebutjaven els desenbarcs, tirant amb tal força que foradaven els cascs dels barcos i els enfonsaven. Els romans sapiguent aixo, forraven els barcos de pell gruixada, per por de els foners. Pero els nostres foners astuts, els esperaven amb pedres o pilotes depell, banyades d'oli, i li prenien foc, i tirant aquets proyectils incendiaven els barcos.

Els inicis

Vam començar l'any 2002 amb s'idea d'un amic i impulsats una mica per l'historia dels desembarcs i per donar un poc mès de color an es nostro firo.

El primer problema va ser pensar aveure meam que tiravem contra es moros,varem provar molts de projectils, que no fessin mal, i a la vegada que se poguessin tirar una mica lluny, pero clar, es que eren feixugs feien mal, i els falaguers, no arribaven enfora.

Arribarem a la conclussió de que lo millor seria un “globo” ple d'aigua, i mes o manco anava be pero sorgien altres problemes.

El segon problema van ser les fones. sa bossa de ses fones està feta per a les pedres, que no se moven, però clar, un globo ple d'aigua amb sa força centrifuga se deforma i passa per ull, o, cau de sa bossa.

Per aixo varem haver de ferunes fones aposta, amb sa bossa de tela, i una mica mes llargues.

Qui som? Foners en acció

Mes que res som una colla d'amics, que disfrutam de preparar aquesta incursiò des foners,en es dia des firò, fent sopars/reuniò, assatjos amb voluntaris humans (noltros mateixos), per veure “s'alcanse” des nostros projectils, i direcció de traçada. Hem de dir que es molt dificil ferir un objectiu amb un globo d'aigua, i mes si es un moro, pero no es que noltros siguem mal tiradors.

Joan Reynes, Pere Bernat, Josep Sosa , Jaume Bestart, Pere Puig, Miquel Puig, Toni Paris, Carlos Sureda, Rafel Torrens, Juanpe Estarellas

 

Mes informació sobre els foners

 

 

Plana web patrocinada per Sóllernet.com
Comunitat Firo al Facebook
© XescRei Webmaster