índex
Col.lectiu Sant Pons 1561
escopeters
 
 
 
 
 
 

La presència d´ escopeters al Firó de Sóller ha estat una constant al llarg dels ja més de 150 anys d´ història del simulacre, com així ho testimonien les antigues imatges i fotografies de que es disposen.

Molt abans de que traques i petards, o fins i tot els trabucs dels Bandolers, fessin acte de presència a la Festa, ja les escopetes posaven el clàssic i necessari renou que caracteritza el Firó de Sóller. Les armes, totes de propietat particular, han anat evolucionant segons l´ època, així s´ anà passant de les antigues escopetes d´ avantcarga de pólvora negra de principis de segle a les més modernes escopetes de caça de totes les marques i calibratges. Fins i tot els darrers anys, per iniciativa particular d´ alguns enginyosos participants, s´ han vist adaptacions d´ escopetes que simul.len trabucs, veritables obres d´ artesania que han causat admiració del públic solleric i visitants.

Pel que fa al Col.lectiu Sant Ponç 1561, els escopeters del.leguen la seva veu a un responsable, que és el nexe d´ unió entre ells i la Junta Directiva, i a la vegada, amb la resta d´ organitzadors i l´ Ajuntament. El primer portaveu (1998 – 1999) fou Josep-Lluis Colom Jordan, i actualment (desde l´any 2000) és en Jaume Sina Capllonch.

Degut a l´ augment de participació i a la necessitat de millorar les mesures de seguretat, l´ any 1999 l´ Ajuntament de Sóller aprovà un “Reglament Regulador de l´ utilització de trabucs i escopetes el dia del Firó”, articulat en 5 Capítols, 8 articles i una Disposició Final. En el mateix, publicat al BOCAIB, es regulen les normes decomportament dels participants amb armes de foc, així com l´ horari de utilització, que és d´ obligat compliment.

Per participar amb escopeta cal ser major d´ edat, natural de Sóller o resident, i estar en possessió del permís d´ armes vigent. Les forces de seguretat locals efectuen els tràmits administratius davant la Delegació del Govern que és qui otorga el permís extraordinari per a que el dia del Firó els sollerics puguin “treure les armes al carrer”. La mateixa Policia Local, juntament amb la Guardia Civil, efectúa els necessaris controls abans, durant i després de la Festa, a fí de garantitzar al màxim la seguretat de participants i públic.

Un cop formalitzats tots els tràmits i protocols, l´organització fa entrega de 300 cartutxos de salva a cada escopeter a la Plaça dels Estiradors. Començada la festa, el demés va a càrrec dels participants...

Escopeta modificada

PIM,PAM, PUM!

 

 

Plana web patrocinada per Sóllernet.com
Comunitat Firo al Facebook
© XescRei Webmaster